کرونا و دیجی واش

با افزایش آگاهی و اقداماتی که در اروپا در قرن ۱۷ و ۱۸ به منظور بهداشت فردی و شستشوی لباس صورت گرفت، شیوع و ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها ریشه‌کن شد و در نتیجه رعایت بهداشت عمومی تأثیر بسزایی در بهبود سلامت عمومی گذاشت. در سال‌های آغازین قرن بیستم در پی اختراع مواد شیمیایی خشکشویی و پس از آن با گسترش خشکشویی‌های صنعتی، به میزان قابل‌توجهی شیوع و ابتلا به بیماری‌های واگیردار کاهش یافت تاجایی که صنعت خشکشویی باعث شد تعدادی از بیماری‌های مسری ریشه‌کن شود.

اگرچه قرن‌ها از دوران ابتدایی بهداشت عمومی می‌گذرد و بشر خوشبختانه با اپیدمی بیماری‌های گوناگونی جنگیده است، اما همچنان آگاهی افراد نسبت به رعایت اصول بهداشت فردی و عمومی و همچنین اعتماد به نهادهای بهداشتی و درمانی مدرن مانع شیوع و ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها می‌شود.

خشکشویی هوشمند، مکانیزه و آنلاین دیجی‌واش سعی می‌کند تا به امروز نیز در مسیر ذاتی صنعت خشکشویی به منافع ملی و فردی هموطنان کمک کند. به همین منظور بر شدت اقدامات سختگیرانه بهداشتی و تمهیدات مراقبتی خود در شرایط حساس کنونی افزوده است. دیجی واش با  رعایت قوانین بهداشتی و نظارت مستقیم بر شستشوی لباس‌ها و تاکید بر نظافت فردی پرسنل، محیط و دستگاه‌ها به این مهم دست یافته است.

در دیجی واش، طبق دستورالعمل نظافت محیط خشکشویی در شرایط شیوع بیماری واگیردار، کلیه لباس‌هایی که وارد خشکشویی می‌شوند، پیش از شستشو کاملا ضدعفونی می‌شوند تا محیط و لباس‌های دیگر را آلوده نکنند و پس از آن نیز لباس‌ها در تماس با دمای بالا قرار می‌گیرند تا هیچ‌گونه آلودگی باقی نماند.

خشکشویی دیجی‌واش همیشه تمام تلاش خود را می‌کند تا حافظ سلامت همراهان گرامی باشد.