شکایات و انتقادات

در صورتی هر گونه پیشنهاد انتقاد و شکایتی از خشکشویی دیجی واش دارید از طریق فرم زیر به اطلاع مدیریت برسانید.

پیام شما با موفقیت ارسال شد!

خطا دورباره تلاس کنید!

مشاوره و ثبت سفارش تلفنی