قیمت خشکشویی

نرخ خشکشویی انواع البسه و منسوجات خانگی سال ۱۳۹۸ در دیجی واش. (تعرفه قیمت خشکشویی و اتوشویی و بخار شویی – لیست قیمت خشکشویی لباس)