پرده

Pages:

پرده پارچه‌ای (سایر)

با احتساب متر طول (پایین پرده)

پاک کردن

پرده زبرا و شید

تومان 390,000

سفارش

سایر پرده های دکوری

پاک کردن

پرده مخمل / ابریشم / کتان (هر تخته)

پاک کردن

شرابه پرده

تومان 45,000

محاسبه بر حسب متر مربع میباشد.

سفارش

آستری

آستر به جز آستری ضد نور با احتساب متر طول (پایین پرده)

پاک کردن

پرده کتان

با احتساب متر طول (پایین پرده)

پاک کردن

پرده تور یا حریر

تور و حریر به جز حریر ابریشم با احتساب متر طول (پایین پرده)  

پاک کردن

پرده تافته

با احتساب متر طول (پایین پرده)

پاک کردن